^На початок

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Завдання ліцею навчити жити!

Виховання вирішує долю людини!

Ми творимо Людину!

Освіта скарб, ми ключ до нього!

Навчаємо розумом, виховуємо серцем!

   Сучасні реалії освіти все більше вимагають, шукати ефективні методи організації навчальних занять з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Такі методи повинні забезпечувати, з одного боку, гнучку взаємодію учасників у навчальному процесі, дозволяти своєчасно отримувати в будь-який зручний для учнів час, консультації, поради і оцінки від викладача, який територіально віддалений, а з іншої сторони - здійснення обов'язкового використання інтерактивних форм організації навчання. 
   При вирішенні цього завдання можуть допомогти системи дистанційного навчання, які вже використовуються в світовій практиці, наприклад Moodle.
   Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване середовище дистанційного навчання) — безкоштовна, відкрита (Open Source) система дистанційного навчання (СДН). Moodle дозволяє створювати курси і web-сайти, які базуються на Іnternet. Moodle перекладена на десятки мов, в тому числі на українську. Система використовується у 175 країнах світу. Головним розробником системи є Martin Dougiamas з Австралії. Цей проект є відкритим, у ньому бере участь велика кількість інших розробників. Система знаходиться в постійному розвитку.
   В Полтавському професійному ліцеї транспорту традиційно використовували програму Конструктор тестів для проведення тестування учнів з використанням ПК. Але ці тести можна використовувати тільки під час занять в комп’ютерному кабінеті. Тому, вивчаючи досвід інших навчальних закладів, ми вирішили в цьому навчальному році запровадити на базі власного сайту систему дистанційного навчання.
   В процесі ознайомлення з системою Moodle ми зрозуміли, що система тестування цього середовища більш гнучка і має цілий ряд переваг перед звичайним конструктором тестів, серед яких є інтуїтивно зрозумілий веб-інтерфейс з набором потужних інструментів, які вільно використовуються для спілкування учнів з викладачами.
   Ця система дозволяє учням, які пропускають заняття самостійно опановувати пропущений матеріал та пройти самоперевірку знань, а також підтвердити свої знання шляхом проходження тестів дистанційно з регістрацією результатів в системі.
   У Moodle для курсу існує загальний список тестових питань (банк питань), які належать до ієрархічно впорядкованих категорій. З питань курсу можна комбінувати різні тести.
   Питання зберігається один раз, і якщо воно змінюється у списку питань курсу, то змінюється і відповідне питання тесту, що автоматизує роботу викладача.

1

Вчитель має можливість:

 • створювати всі види ресурсів та елементів курсу, які пропонує система MOODLE;
 • обмежувати ліміт часу доступу студентів навчальних предметів;
 • приводити у відповідність записи студентів, корегувати записи учнів та писати відгуки про їх роботу;
 • організовувати форуми, онлайн консультації і тощо.

Після процедури авторизації кожному учню надаються наступні можливості системи:

 • огляд дидактичних матеріалів (курс програми, інформація про критерії для рейтингу результатів виконаних завдань, методичні розробки, література, інтерактивні презентації та перелік індивідуальних завдань);
 • виконання завдань, що вимагають текстової відповіді, направлення звіту учня, який навчається за межами MOODLE або відправлення вчителю файлу зі сканованим матеріалом виконаних вправ;
 • перевірка особистих знань шляхом проходження тематичного комп’ютерного тестування у начальному або контрольному режимах;
 • перегляд різних повідомлень, списку майбутніх подій і журналу оцінок;
 • дискутування у віддалених опитуваннях, форумах, тощо.

   Ідею використовувати систему Moodle одночасно підтримали декілька викладачів спецдисциплін з професій Оператор комп’ютерного набору та Помічник машиніста електровоза. Роботу почали з введення тестів, для самопідготовки та самоконтролю учнів з основних тем предметів. 

   По спецдисциплінах «Будова, експлуатація та ремонт електровоза», «Автогальма» та «Правила технічної експлуатації рухомого складу» з початку 2015-2016 року та на протязі 2016-2017 року активно запроваджено використання системи Moodle викладачами спецдисціплін Сінтяй П.Л. та Добропас І.В..

   Доступ до системи можливий за посиланням: http://nkk.pplt.poltava.ua/ або з меню Учням/Віртуальні курси

   Ця система контролю знань учнями ліцею дала можливість:
Учням:

 • Самостійно відповідати на поставлені запитання частково користуючись всіма наявними засобами навчального матеріалу, як-то, конспект, підручники, інструкції, та власне свої знання по даному предмету;
 • Активно включатись в вивчення даної теми по предмету через відповіді по тесту;
 • Відповідати по тесту в вільний та зручний для себе час;
 • По можливості з дозволу викладача –надати відповідь по тесту за допомогою двох спроб, що дає можливість познайомитись з тестом, визначити для себе слабкі місця, та заповнити прогалини в знаннях і в другій спробі підвищити свій же результат відповіді.
 • Тест стимулює учня залучити до відповіді інші джерела знань тоб-то надає можливість самостійно навчитись працювати з книгою, підручником, інструкцією;
 • Тест стимулює учня покращити свій результат в відповідях на уроках, контрольних та тестах, які проходять під час навчання (викладач має змогу надати дві або три спроби відповіді на тест);
 • Тест надає можливість учневі в подальшому навчанні бути готовим до жорстких часових рамок, коли необхідно за короткий час визначитись з відповіддю (викладач має змогу надати визначений час для відповіді по тесту).
 • Учень сам має можливість відповідати по тесту на ті питання, які визначає для себе, як ті на які він сам знає відповідь, та ті питання, які потребують додаткового пошуку в підручнику, конспекті і т.п.

Викладачу:

 • Розширити матеріал вивчення предмету;
 • Підвищити якість знань за рахунок опанування учнями самостійно усувати прогалини в знаннях, після хвороби, пропусків по поважних причинах, так, як з групою уже вивчається наступний матеріал вивчення предмету;
 • Можливість визначити рівень знань учнів не тільки по предмету, а і по вмінню працювати з додатковими джерелами знань;
 • Можливість надати учням без затрат часу свого та викладача, а в зручний для себе час додатково відповісти на заданий тест і покращити свою оцінку по вивченій темі;
 • Можливість викладачу залучити учнів до читання книг підручників та інструкцій;
 • Можливість використання матеріалів електронної бібліотеки на сайті училища.