^На початок

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Завдання ліцею навчити жити!

Виховання вирішує долю людини!

Ми творимо Людину!

Освіта скарб, ми ключ до нього!

Навчаємо розумом, виховуємо серцем!

Мета роботи:  Розширити і по¬глибити  знання учнів з біології, навчити  готувати доповіді та проектні роботи.  Пропа¬гувати біологічну науку серед учнів ліцею, засвоювати певний мінімум знань, практичних умінь і навичок, виконувати практичні завдання.

Структура гуртка:

  • гурток створено на добровільних засадах;
  • засідання гуртка проводяться два рази на семестр.

Робота гуртка охоплює різноманітні питання: 

  • вивчення рослинного і тваринного світу рідного краю;
  • питання енергозбереження;
  • участь у різних природоохоронних заходах ліцею: озеленення території, допомога зимуючим птахам, тваринам;
  • підготовка й читання доповідей, співдоповідей та повідомлень про рослин і тварин, їхнє значення в житті людини і природи, охорону та використання;
  • перегляд кінофільмів, прослуховування аудіозаписів на біологічну тематику;
  • випуск стінної газети.
  • Організація роботи:
  •    Роботою гуртка юних біологів ке¬рує викладач біології. Він пропонує теми для спостережень і дослідницької роботи, довідкову літературу, відповідає на запитання членів гуртка, сприяє розвитку самостійності учнів та їх ініціативності.

   На першому занятті проводиться ознайомлення із завданнями гуртка, змістом його роботи та планом на семестр. Для цього на початку навчального року учням пропонується письмово відповісти на два запитання: Чим ви бажаєте займатися в біологічному гуртку? Яку доповідь, проект хотіли б послухати або підготувати?

   Результати роботи гуртка презентуються під час проведення виховних заходів ліцею.

1