^На початок

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Завдання ліцею навчити жити!

Виховання вирішує долю людини!

Ми творимо Людину!

Освіта скарб, ми ключ до нього!

Навчаємо розумом, виховуємо серцем!

Усе,що створено розумом,
усе до чого прагне душа,
як янтар на дні морському,
у книгах дбайливо зберігається.
Ю.Ванаг

   Бібліотека – це не просто книгосховище, а храм знань! Вона залучає читача до культури, історії, знайомить його з тим, як ця культура виникла. Книги в бібліотеці передають своїм читачам людську мудрість від покоління до покоління. Бібліотека – це життя книг у часі. І яка це насолода – пізнавати їхню мудрість.

 kostuk

Бібліотекар ліцею – Костюк Лідія Олександрівна

 

   Основними завданнями бібліотеки є:

- виховання в учнів культури читання, інформаційної культури;
- формування вміння користуватися сучасними інформаційними послугами;
- всіляка допомога самоосвіті учнів та педагогів;
- активна участь у навчально-виховному процесі;
- сприяння росту професійної компетентності педагогічних кадрів;
- підвищення рівня роботи бібліотеки.

   Книжковий фонд

   Загальний фонд бібліотеки налічує 23958 примірників, в тому числі 2365 примірників навчальної літератури загальноосвітнього циклу, 2000 примірників літератури профтехциклу, 260 примірників методичної літератури, 10585 примірників художньої літератури, 1153 примірників науково-популярної літератури, 527 примірників словниково-довідникової літератури, 7068 примірників літератури іншого характеру та призначення.
   Забезпеченість учнів підручниками та посібниками із загальних для всіх галузей економіки 97,28 %, із професій електротехнічного виробництва 100%, з автомобільного транспорту 100%, із залізничного транспорту 23,81%, із громадського харчування 86,36%.
   Забезпеченість учнів новою навчальною літературою з загальноосвітніх предметів становить: за 10 клас – 13,55%, за 11 клас - 0,17%.
   Вагомим внеском у комплектуванні бібліотечного фонду є періодичні видання. Щорічно наша бібліотека проводить підписку в середньому на 20 періодичних видань, які дають можливість поглибити знання викладачів та учнів.

Медіатека

Загальна кількість документів на електронних носіях – 425 , з них:
Підручники - 42 : загальноосвітніх – 3, профтехциклу – 34, словники – 5.
Фільмів – 13, презентацій – 49.
Масова робота по напрямках – 242, а саме: популяризація книги та бібліотеки -21; на допомогу навчальному процесу – 58; краєзнавча робота – 15; правове виховання – 18; художньо-естетичне – 13, екологічне – 8, морально-етичне та статеве - 5, національно – патріотичне виховання – 47; сімейно-родинне – 12; формування здорового способу життя – 11; трудове -1; бесіди -12; бібліотечні уроки – 14; виховні години – 7.
Методичні та нормативні документи – 81.

Робота з читачами

   Робота з читачами розпочинається зі знайомства з бібліотекою. Як правило, це групова екскурсія. Учні знайомляться з правилами користування бібліотекою, книгою, потім пропонується переглянути книжкові виставки: «Вічне диво - ім’я якому, книга», «Твоя майбутня професія», « Про нашу рідну Полтавщину) 
   Важливу роль у формуванні читацьких інтересів відіграють бесіди. Бесіди: «Людина у світі книг», «Сучасний учень та культура читання», «Звідки до нас прийшла книга» та інші сприяють розширенню знань про книгу, формують читацькі інтереси.
З метою виховання культури читання, залучення учнів до пошуку необхідної інформації, виховання у молоді навичок самоосвіти проводяться бібліотечні уроки. 

Довідково-бібліографічна робота

   Довідково-бібліографічне обслуговування користувачів здійснюється шляхом інформування про нові надходження, виконання бібліографічних довідок, популяризація бібліотечно-бібліографічних знань.
   Каталогів у бібліотеці немає. Є картотека обліку підручників, картотека масових заходів та тематичні папки.
   До виховних годин, які проводяться кожного понеділка, бібліотекарем підбираються матеріали з журналів «Позакласний час»,«Шкільна бібліотека», інших періодичних видань, з тематичних папок, з Інтернету.

Масова робота

   Вважається, що масовий захід – це: і реклама книги та бібліотеки, і виховання учня (залежно від теми), і навчання (декламаторського мистецтва, поведінки на сцені), і розвиток (інтелектуальних здібностей, пам’яті, уваги та уяви) і взаємозв’язок (учень – бібліотекар - учитель - книга).
   Ефективними технологіями масової роботи бібліотеки є книжкові виставки, огляди літератури, літературно-музичні композиції, усні журнали, літературні подорожі, вікторини тощо.
Книжкові виставки – найпопулярніший вид масової роботи. В бібліотеці існують як постійно діючі, так і виставки, що експонуються протягом певного часу.

Виховні заходи

   Разом із класними керівниками, вчителями - предметниками бібліотекар проводить виховні заходи, основними напрямками яких є: національно-патріотичне, екологічне, художньо-естетичне, морально-етичне та статеве, правове, трудове, сімейно-родинне виховання, краєзнавча робота та робота з пропаганди серед молодого покоління здорового способу життя.