Місцевий бюджет

 1. Баланс
 2. Звіт про фінансові результати
 3. Звіт про рух грошових коштів
 4. Звіт про власний капітал
 5. Примітки до річної фінансової звітності
 6. Форма № 2м – КПКВ 0611091
 7. Форма № 2м – КПКВ 0611092
 8. Форма № 4-1м – КПКВ 0611091
 9. Форма № 4-2м – КПКВ 0611091
 10. Форма № 7м - КПКВ 0611091 (загальний фонд)
 11. Форма № 7м - КПКВ 0611092 (загальний фонд)
 12. Форма № 7м – КПКВ 0611091 (спеціальний фонд)

Державний бюджет

 1. Баланс
 2. Звіт про фінансові результати
 3. Звіт про рух грошових коштів
 4. Звіт про власний капітал
 5. Примітки до річної фінансової звітності