Вас вітає практичний психолог

 Litvishko

Литвишко Тетяна Петрівна

Життєве кредо: «Не пливи за течією. Не пливи проти течії. Пливи туди, куди тобі потрібно». (афоризм К. Пруткова)

Методична проблема, над якою працює навчальний заклад:
«Формування здорового способу життя, навичок відповідальної поведінки та правового світогляду підлітків».

Проблема, над якою працює практичний психолог:
«Формування комунікативної толерантності в учнів».

Загальна мета психологічної служби Полтавського професійного ліцею транспорту:
Формування здорового морально-психологічного клімату у групах (профілактика насильства та жорстокості, формування безпечного освітнього середовища; профілактика здорового способу життя; підвищення психологічної культури педагогічних працівників, учнів, батьків).

Пріоритетні завдання психологічної служби ліцею:
- підтримувати та надавати психологічну допомогу учням групи ризику;
- розвивати співпереживання, співчуття і довіру як елементи толерантності;
- підвищувати рівень згуртованості, взаєморозуміння в групах;
- навчати конструктивним способам виходу з конфліктних ситуацій;
- проводити у групах виховні години, спрямовані на подолання насильства та жорстокості в учнівському середовищі;
- визначати причини девіантної поведінки учнів ліцею;
- підвищувати психологічну культуру педагогічних працівників, студентів та батьків.

Діяльність психологічної служби включає головні напрямки:
- консультативна робота – надання допомоги учням, їх батькам (законним представникам), педагогічним працівникам та іншим учасникам освітнього процесу з питань розвитку, виховання та навчання шляхом психологічного консультування;
- просвітницька – робота з підвищення психологічної культури в навчальному закладі та сім`ї;
- діагностична робота – психолого-педагогічне вивчення суб’єктів навчального процесу, визначення індивідуальних особливостей особистості, її потенційних можливостей в процесі навчання і виховання, а також виявлення причин і механізмів порушень в навчанні, розвитку соціальної адаптації;
- психологічна корекція – це система заходів, спрямованих на виправлення недоліків психологічного розвитку чи поведінки людини за допомогою спеціальних заходів психологічного впливу.