^На початок

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Завдання ліцею навчити жити!

Виховання вирішує долю людини!

Ми творимо Людину!

Освіта скарб, ми ключ до нього!

Навчаємо розумом - виховуємо серцем!

Профтехосвіта Полтавщини

Новини – НМЦ ПТО у Полтавській області

Усе,що створено розумом,
усе до чого прагне душа,
як янтар на дні морському,
у книгах дбайливо зберігається.
Ю.Ванаг

   Бібліотека – це не просто книгосховище, а храм знань! Вона залучає читача до культури, історії, знайомить його з тим, як ця культура виникла. Книги в бібліотеці передають своїм читачам людську мудрість від покоління до покоління. Бібліотека – це життя книг у часі. І яка це насолода – пізнавати їхню мудрість.

Бібліотекар ліцею – Ярош Людмила Валеріївна

1

   Основними завданнями бібліотеки є:

- виховання в учнів культури читання, інформаційної культури;
- формування вміння користуватися сучасними інформаційними послугами;
- всіляка допомога самоосвіті учнів та педагогів;
- активна участь у навчально-виховному процесі;
- сприяння росту професійної компетентності педагогічних кадрів;
- підвищення рівня роботи бібліотеки.

   Книжковий фонд

   Загальний фонд бібліотеки налічує 23958 примірників, в тому числі 2365 примірників навчальної літератури загальноосвітнього циклу, 2000 примірників літератури профтехциклу, 260 примірників методичної літератури, 10585 примірників художньої літератури, 1153 примірників науково-популярної літератури, 527 примірників словниково-довідникової літератури, 7068 примірників літератури іншого характеру та призначення.
   Забезпеченість учнів підручниками та посібниками із загальних для всіх галузей економіки 97,28 %, із професій електротехнічного виробництва 100%, з автомобільного транспорту 100%, із залізничного транспорту 23,81%, із громадського харчування 86,36%.
   Забезпеченість учнів новою навчальною літературою з загальноосвітніх предметів становить: за 10 клас – 13,55%, за 11 клас - 0,17%.
   Вагомим внеском у комплектуванні бібліотечного фонду є періодичні видання. Щорічно наша бібліотека проводить підписку в середньому на 20 періодичних видань, які дають можливість поглибити знання викладачів та учнів.

Медіатека

Загальна кількість документів на електронних носіях – 425 , з них:
Підручники - 42 : загальноосвітніх – 3, профтехциклу – 34, словники – 5.
Фільмів – 13, презентацій – 49.
Масова робота по напрямках – 242, а саме: популяризація книги та бібліотеки -21; на допомогу навчальному процесу – 58; краєзнавча робота – 15; правове виховання – 18; художньо-естетичне – 13, екологічне – 8, морально-етичне та статеве - 5, національно – патріотичне виховання – 47; сімейно-родинне – 12; формування здорового способу життя – 11; трудове -1; бесіди -12; бібліотечні уроки – 14; виховні години – 7.
Методичні та нормативні документи – 81.

Робота з читачами

   Робота з читачами розпочинається зі знайомства з бібліотекою. Як правило, це групова екскурсія. Учні знайомляться з правилами користування бібліотекою, книгою, потім пропонується переглянути книжкові виставки: «Вічне диво - ім’я якому, книга», «Твоя майбутня професія», « Про нашу рідну Полтавщину) 
   Важливу роль у формуванні читацьких інтересів відіграють бесіди. Бесіди: «Людина у світі книг», «Сучасний учень та культура читання», «Звідки до нас прийшла книга» та інші сприяють розширенню знань про книгу, формують читацькі інтереси.
З метою виховання культури читання, залучення учнів до пошуку необхідної інформації, виховання у молоді навичок самоосвіти проводяться бібліотечні уроки. 

5

Довідково-бібліографічна робота

   Довідково-бібліографічне обслуговування користувачів здійснюється шляхом інформування про нові надходження, виконання бібліографічних довідок, популяризація бібліотечно-бібліографічних знань.
   Каталогів у бібліотеці немає. Є картотека обліку підручників, картотека масових заходів та тематичні папки.
   До виховних годин, які проводяться кожного понеділка, бібліотекарем підбираються матеріали з журналів «Позакласний час»,«Шкільна бібліотека», інших періодичних видань, з тематичних папок, з Інтернету.

Масова робота

   Вважається, що масовий захід – це: і реклама книги та бібліотеки, і виховання учня (залежно від теми), і навчання (декламаторського мистецтва, поведінки на сцені), і розвиток (інтелектуальних здібностей, пам’яті, уваги та уяви) і взаємозв’язок (учень – бібліотекар - учитель - книга).
   Ефективними технологіями масової роботи бібліотеки є книжкові виставки, огляди літератури, літературно-музичні композиції, усні журнали, літературні подорожі, вікторини тощо.
Книжкові виставки – найпопулярніший вид масової роботи. В бібліотеці існують як постійно діючі, так і виставки, що експонуються протягом певного часу.

Книжкові виставки


11

Виховні заходи

   Разом із класними керівниками, вчителями - предметниками бібліотекар проводить виховні заходи, основними напрямками яких є: національно-патріотичне, екологічне, художньо-естетичне, морально-етичне та статеве, правове, трудове, сімейно-родинне виховання, краєзнавча робота та робота з пропаганди серед молодого покоління здорового способу життя.

12

13

14

15